Rekenkamercommissie

Elke gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer of rekenkamerfunctie te hebben.De rekenkamercommissie (hierna: RKC) van de gemeente Steenbergen, is een  hulpmiddel van de gemeenteraad en helpt hen bij hun controlerende taak. De RKC onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Dit betekent dat de RKC onafhankelijk onderzoek doet op verschillende beleidsterreinen. Zo geeft de RKC de gemeenteraad inzicht in de manier waarop het college van burgemeester en wethouders het geld en middelen zinnig en zorgvuldig inzet.

Het profiel van de rekenkamercommissie en informatie over de werkzaamheden kunt u terugvinden in het smoelenboek van dit Raadsinformatiesysteem.

Agendapunten (13)

Documenten (55)

meer minder