Koningsnacht- en dag 2024

  • 26 april 2024 20:00 t/m 27 april 2024 23:59
  • locatie: Gemeente Steenbergen
Direct opslaan in uw agenda

Geachte (burger)raadsleden,


Zoals elk jaar, worden er ook op zaterdag 27 april a.s. in heel onze gemeente weer volop activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van Koningsdag. Bijgaand treft u een overzicht van de ons bekende activiteiten. Helaas hebben wij vanuit de organisatie in Kruisland geen informatie mogen ontvangen.

Traditiegetrouw begint de viering van Koningsdag in Steenbergen met een aubade ter ere van de Zijne Majesteit de Koning, die op 27 april natuurlijk jarig is. Namens het college van burgemeester en wethouders mag ik u van harte uitnodigen om bij deze aubade aanwezig te zijn. Ook onze nieuwe decorandi worden hiervoor uitgenodigd, maar dit gebeurt zoals u zult begrijpen pas bij de Lintjesregen.

Op 27 april bent u vanaf 10.00 uur welkom in het Oude Stadhuis. Vanaf circa 10.45 uur voltrekt zich de aubade, met het Wilhelmus en het hijsen van de vlaggen. Onze burgemeester zal daarbij zoals gebruikelijk een korte toespraak houden. Aansluitend gaat de versierde fietsenoptocht van start, waarna de overige feestelijkheden losbarsten.

De ontvangst in het Oude Stadhuis valt, voor alle duidelijkheid, onder verant-woordelijkheid van ons als gemeente. Ter voorbereiding vernemen wij daarom graag uiterlijk 22 april of u van deze uitnodiging gebruik wilt maken. U kunt dit doen via kabinet@gemeente-steenbergen.nl of (0167) 543488.

In afwachting van uw reactie, alvast bedankt en graag tot ziens.

Met vriendelijke groeten,

John Nijssen,
Kabinetschef van de burgemeester

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo