Rekenkamer

Wat is een rekenkamer?

Iedere gemeente is volgens de wet verplicht een rekenkamer te hebben. De rekenkamer onderzoekt of het bestuur van de gemeente volgens de regels werkt, de afgesproken doelen waarmaakt en of het daaraan niet meer geld uitgeeft dan nodig is.

Bij de onderzoeken van de rekenkamer kan het gaan om een onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening, een onderzoek over armoede in de gemeente of bijvoorbeeld een onderzoek naar het beheer van de openbare ruimte. Ieder jaar worden er 1 of 2 nieuwe onderzoeksonderwerpen uitgekozen. De rekenkamer staat bij de keuze voor een nieuw onderwerp open voor suggesties uit de gemeenteraad en signalen uit de samenleving. Omdat de rekenkamer een onafhankelijk orgaan is, wordt de uiteindelijke keuze voor een nieuw onderwerp altijd door de rekenkamer zelf gemaakt.  

Waarom is een rekenkamer nodig?

Een rekenkamer biedt een gemeente de mogelijkheid om met behulp van de uitgevoerde onderzoeken de kwaliteit van het lokale bestuur te verbeteren in de gemeente waarvoor zij actief is. Belangrijk is dat de rekenkamer een open cultuur bevordert en het inhoudelijk debat in de gemeenteraad stimuleert. De rapporten van de rekenkamer leiden tot een debat in commissies en raadsvergaderingen, waar vervolgens besloten wordt met welke aanbevelingen van de rekenkamer het bestuur aan de slag gaat.

Wie zitten er in de rekenkamer?

De gemeenteraad van Steenbergen heeft gekozen voor een zelfstandige rekenkamer met externe leden. De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden en de secretaris. De rekenkamer van de gemeente Steenbergen bestaat uit:

 • de heer drs. M.L.H. (Mike) Ridderhof, voorzitter
 • de heer mr. B. (Bulent) Acer, secretaris
 • mevrouw E. (Evelien) de Neve, lid
 • mevrouw drs. S.D.A.H. (Saskia) Schenk-Dekkers, lid 

Het werk van de rekenkamer moet kwaliteit hebben. Daar zijn niet alleen goede en gemotiveerde onderzoekers voor nodig, het is ook belangrijk om een zorgvuldig vastgestelde werkwijze te hebben. De werkwijze van de rekenkamer is vastgelegd in het Reglement van Orde en Nota van Werkwijze. Deze documenten kunnen gedownload worden bij het thema Rekenkamercommissie. 

Onderzoeksrapporten

De rekenkamer heeft de volgende onderzoeken afgerond:

 • De kwaliteit van de dienstverlening aan de burger (2008)
 • Burgerparticipatie (2009)
 • Hoe doeltreffend is de kaderstelling voor het subsidiebeleid? (2010)
 • Jongerenwerk (2011)
 • Verkoop voormalig stadhuiscomplex (2014)
 • Sturing op Verbonden Partijen (2015)
 • Quick scan onderzoek communicatie (2017)
 • Armoedebeleid (2017)
 • Vervolgonderzoek armoedebeleid (2018)
 • Effecten bezuinigingen op gemeentelijke sportaccommodaties (2019)
 • Doe mee onderzoek VN-verdrag handicap (2019)
 • Kerngericht werken in Steenbergen (2020) 
 • Duurzaamheid (2020)
 • Meldingen Openbare Ruimte (MOR) (2020)
 • Privacy & Informatiebeveiliging (2021)
 • Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) (2021)
 • Corona steunfonds (2022)

De onderzoeksrapporten kunt u inzien bij het thema Rekenkamercommissie op deze website (Thema's > Rekenkamercommissie) 

Contact

U kunt met de rekenkamer contact leggen via de raadsgriffier:
Per e-mail: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl 
Telefonisch: 0167 543370
Per post: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, Steenbergen (gemeentehuis).