20 oktober 2022 19:30 Besluitvormende vergadering

Gepubliceerd op: 14 oktober 2022 15:10

Donderdag 20 oktober vindt een besluitvormende vergadering plaats. De agendapunten zijn tijdens de oordeelsvormende vergaderingen van 3 en 5 oktober besproken. Het betreft ditmaal enkel onderwerpen van ruimtelijke en economische aard.


Het eerste agendapunt is de gemeentelijke input voor de Regionale Investeringsagenda (RIA). De raad heeft van het college een aangepast raadsvoorstel en raadsbesluit ontvangen. Dit omdat er tijdens de oordeelsvormende vergadering een hoop onduidelijk bleek over onder andere de procedure.


Het volgende bespreekstuk is de herziening van de structuurvisie energie en ruimte. In 2020 is de structuurvisie energie en ruimte door de gemeenteraad vastgesteld. Na twee jaar zal deze visie geƫvalueerd worden om vervolgens gewijzigd vast te stellen, inclusief actuele ontwikkelingen. Het college vraagt de raad om de herziene structuurvisie vast te stellen en de zienswijzen gedeeltelijk gegrond en ongegrond te verklaren.


Het laatste bespreekstuk is de nota bodembeheer en bodemkwaliteit. Het vaststellen van beleid ten aanzien van het beheer en het gebruik van grond in de gemeente is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De raad stelt hierbij de kwaliteit vast en waarvoor de grond gebruikt wordt.


Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering. Wilt u inspreken, neem dan bij voorkeur uiterlijk een dag voorafgaand aan de vergadering contact op met de griffier.


U bent welkom om de raadsvergadering bij te wonen op 20 oktober om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden door de SLOS en zijn (terug) te zien op www.raadsteenbergen.nl.