De griffie

Wat doet de griffie?

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en ondersteunen van de gemeenteraad in de breedste zin van het woord. Dit houdt onder andere in:

  • Dat er voor gezorgd wordt dat de beeldvormende, oordeelvormende en besluitvormende vergaderingen in goede banen worden geleid.
  • De diverse werkgroep- en commissievergaderingen ondersteund en verzorgd worden;De informatievoorziening ('stukkenstroom') van en naar raad goed blijft lopen;
  • De vergaderagenda's samengesteld worden;
  • Dat raadsleden geholpen worden bij het formuleren van moties, amendementen, nota's en initiatiefvoorstellen.

Hoe bereik ik de griffie?

De griffie bestaat de waarnemend griffier (Robert Defilet), een raadsadviseur (Wouter Swaerdens) en een administratief/secretarieel medewerker (Charissa van Dipte).

Robert Defilet, waarnemend griffier / Telefoon: 0167 - 543 362 of 06 - 46378691 / e-mail: R.Defilet@gemeente-steenbergen.nl

Wouter Swaerdens, raadsadviseur / Telefoon: 06 - 19487902 / e-mail: W.Swaerdens@gemeente-steenbergen.nl

Charissa van Dipte, griffiemedewerker / Telefoon: 0167 - 543 368 / e-mail: C.vanDipte@gemeente-steenbergen.nl