Actueel

Periode: november 2022

Jaar geselecteerd: 2022

2022
januari (0) februari (0) maart (0) april (0) mei (0) juni (0) juli (0) augustus (1) september (3) oktober (4) november (3) december (0)

Oordeelvormende vergadering 6 en 7 december 19:30

gisteren, 16:45

Op 6 en 7 december vinden de laatste oordeelvormende vergaderingen van 2022 plaats. In verband met pakjesavond is de oordeelvormende vergadering deze maand op dinsdag in plaats van maandag. Benieuwd wat er op de agenda staat? Hier staan de inhoudelijke agendapunten kort uitgeschreven. De besluiten zullen genomen worden tijdens de besluitvormende vergadering van 15 december.

Lees meer

Moties en amendementen

17 november 2022

Tijdens een besluitvormende vergadering kunnen raadsleden moties en amendementen indienen. Soms wordt een motie of amendement namens meerdere fracties ingediend. Over deze moties en amendementen wordt vervolgens door de gehele raad gestemd. Alle verworpen en aangenomen moties en amendementen zijn terug te vinden bij de vergadering op deze website. Maat wat zijn moties en amendementen en waarin verschillen ze?

Lees meer

10 November 18:00 Begrotingsraad

03 november 2022

De novembermaand staat in het teken van de begroting. Op 10 november staat de Begrotingsraad gepland. De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 vast te stellen. De begroting geeft antwoord op drie vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? We lichten een aantal zaken uit die in de programmabegroting 2023 zijn opgenomen.

Lees meer