Besluitvormende vergadering 18 april 19:30

Gepubliceerd op: 11 april 2024 19:04

Besluitvormende vergadering 18 april 19:30

Donderdag 18 april staat de volgende besluitvormende vergadering gepland. Tijdens deze vergadering worden besluiten genomen over de agendapunten die tijdens de oordeelvormende vergadering van 10 april zijn besproken.

Inspreken
Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Inwoners of belanghebbenden kunnen inspreken tijdens de vergadering. Gebruik maken van het inspreekrecht kan door voor 12:00 op de dag van de vergadering te mailen naar de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl.

Gast van de raad
Voorafgaand aan de besluitvormende vergadering organiseren wij 'Gast van de Raad'.
Heb je altijd al willen weten wat de gemeenteraad precies doet? Denk je er wel eens over na om zelf actief te worden in de lokale politiek? Geef je dan op als 'Gast van de raad' voor een kijkje achter de schermen bij de Steenbergse gemeenteraad. U bent van harte welkom.

Er wordt tijdens het programma voor een maaltijd gezorgd.

Mail naar griffie@gemeente-steenbergen.nl om je aan te melden.

Agenda
De raad wordt gevraagd om het beleidskader duurzaamheid vast te stellen. Dit beleidskader bevat gemeentelijke ambities en korte- en middellange termijndoelen op gebied van duurzaamheid. Het beleidskader schetst de doelen voor de periode tot 2030 die bijdragen aan de ambitie 2050. Ook geeft het richting aan manier waarop we deze doelen gaan bereiken. De belangrijkste ambitie is een klimaatneutraal Steenbergen in 2050. Er wordt hiertoe gefocust op vier thema's: energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Het college biedt de raad met woningbouwprojecten 2024 aan. Andere jaren ontving de raad deze lijst ter kennisgeving. In verband met de nieuwe Omgevingswet en de besluitvorming van de raad op 29 september 2022 worden buitenplanse omgevingsactiviteiten (BoPa's) afgehandeld door het college als vooraf door de raad een lijst is vastgesteld met zogenaamde zachte plannen. Bij zachte plancapaciteit gaat het om een gebied dat geschikt is voor woningbouw, maar waar nog geen ruimtelijke procedures zijn opgestart. Het college vraagt de raad akkoord te gaan met het voornemen om een aantal aantal zachte plannen te verplaatsen naar potentiële bouwlocaties. Potentieel houdt in dat er niet langer actief ambtelijke uren ingezet worden omdat op basis van huidige inzichten blijkt dat het plan niet door kan gaan. Mogelijk kan dat in de toekomst wel. Het betreft de volgende plannen:

• West-Havendijk, Steenbergen
• Kop van Zuid, Steenbergen
• Kade Dinteloord
• Dorus Rijkersstraat Dinteloord

Ook wordt de raad gevraagd om akkoord te gaan met het toevoegen van het woningbouwplan Watermolen/Molenweg in Nieuw-Vossemeer aan de lijst met zachte plannen.

Vergadering (terug) kijken
U kunt de vergadering live volgen in onze raadzaal vanaf de publieke tribune. Het is ook mogelijk om de vergadering (terug) te zien via deze website of via de SLOS.