Besluitvormende vergadering 2 maart 19:30

Gepubliceerd op: 23 februari 2023 15:02

Donderdag 2 maart staat de volgende besluitvormende vergadering gepland. Tijdens deze vergadering worden besluiten genomen over de agendapunten die tijdens de oordeelvormende vergadering van 6 en 8 februari zijn besproken.

Inspreken
Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering. Wil je inspreken, neem dan voor 12:00 op de dag van de vergadering contact op met de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl

Agenda
Op de agenda staan drie discussiestukken. De eerste is de hervatting van de beraadslaging: motie vreemd aan de orde: energietoeslag mantelzorgwoningen. Tijdens de besluitvormende vergadering van 26 januari heeft de Volkspartij samen met D66 en CDA deze motie ingediend na vragen te hebben gesteld in het vragen halfuur. De stemuitslag was 9 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Daarom wordt de motie op 2 maart opnieuw in stemming gebracht.

De raad bespreekt het controleprotocol 2022. Met dit protocol geeft de raad richtlijnen mee aan de accountant, die elk jaar de jaarrekeningcontrole doet. Vanaf boekjaar 2023 bestaat de rechtmatigheidsverantwoording. Hierdoor veranderen een aantal zaken in de accountantscontrole. Het college is vanaf nu verantwoordelijk voor het aantonen van de rechtmatigheid, vroeger was dit de verantwoordelijkheid van de accountant. Dit heeft invloed op het controleprotocol. De komst van de rechtmatigheidsverantwoording betekent dat een aantal verordeningen moeten worden aangepast zoals de financiële verordening en de controleverordening. De voorbereidingen hiervoor in de organisatie starten binnenkort.

De raad bespreekt het onderzoek aanbestedingsstrategie afval dat in 2022 is uitgevoerd. Het huidige contract met Renewi liep af. Daarom heeft het college onderzoek gedaan naar het uitbesteden van het ophalen en verwerken van afval. Uit het onderzoek blijkt dat een samenwerking met Saver N.V. de voorkeur heeft. De raad wordt gevraagd om geen wensen en bedenkingen te plaatsen voor het aangaan van het aandeelhouderschap bij Saver en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 162.500

Vergadering (terug)kijken
Je vindt de agenda en bijhorende vergaderstukken onder het kopje 'vergaderingen'. Wil je de vergadering bijwonen, dan ben je donderdag 2 maart om 19:30 welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. Het is ook mogelijk om de vergadering (terug) te zien via deze website of via de SLOS.