Coalitieakkoord vastgesteld: bijzondere raadsvergadering 16 mei

Gepubliceerd op: 09 mei 2019 20:35

Vanavond is tijdens een persbijeenkomst het coalitieakkoord 'Aan de slag' van de partijen Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA ondertekend. Met deze ondertekening zijn de coalitieonderhandelingen formeel afgerond en is het akkoord nu aangeboden aan de gemeenteraad om hier een oordeel over te geven en vast te stellen. Het coalitieakkoord is hier te downloaden.

Het vaststellen van het coalitieakkoord vindt plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering. In deze vergadering zal allereerst zal de formateur zijn eindverslag over de onderhandelingen uitspreken. Vervolgens gaan de raadsleden met elkaar in debat over het coalitieakkoord. Met het vaststellen van het akkoord is dit niet langer een akkoord van alleen de coalitie, maar van de raad. De raad geeft met het vaststellen van het raadakkoord de opdracht aan het college om de uitgangspunten en doelen in het akkoord uit te voeren.

Met het formeel afronden van de coalitieonderhandelingen kan ook een nieuwe wethouder worden benoemd. Vanuit de coalitieonderhandelingen is namens de Volkspartij Willy Knop voorgedragen voor het wethouderschap.