Ken uw Raadslid: Dennis van Agtmaal - Gewoon Lokaal!

Gepubliceerd op: 13 januari 2023 11:01

In de Steenbergse Courant portretteert de gemeenteraad tweewekelijks een raadslid, onder de titel 'Ken uw raadslid'. Deze portretten delen wij in dezelfde week ook op deze website en social media kanalen. Op deze manier kunt u de raadsleden beter leren kennen. Vandaag het portret van Dennis van Agtmaal, voor Fractie Gewoon Lokaal!

 Ken uw Raadslid: Dennis van Agtmaal - Gewoon Lokaal!

 

Waar zet je je deze raadsperiode voor in?
Namens de fractie van Gewoon Lokaal! zal ik mij met name richten op de kern Dinteloord:

  • De hoeveelheid vrachtverkeer beperken in Dinteloord. Ik zou graag het college opdragen met de twee bedrijven, die veel vrachtverkeer aantrekken, samen tot een goede oplossing te komen. Hierbij kan gedacht worden aan verplaatsing.
  • De Steenbergseweg in Dinteloord volledig aanpakken met een andere indeling. En zo een veiligere en toegankelijke route creëren voor voetgangers en fietsers naar de bushalte.
  • De bushalte verder aankleden worden tot een mobiliteits hub. Waaronder, maar niet beperkt tot, voldoende stallingsplaats voor de fietsen.
  • Behoud, vernieuwing of samenvoeging van maatschappelijk vastgoed.
  • Woningbouw naar behoefte in elke kern van de gemeente Steenbergen, dus ook Dinteloord.

Wat kenmerkt jou als raadslid?
Ik ben niet de vlotte debatteerder, maar een bruggenbouwer die anderen in stelling brengt om samen de wereld, en dus ook onze gemeente, mooier te maken. Ik wil besturen op hoofdlijnen door het stellen van kaders en niet op de uitvoering zitten. Hier is het college verantwoordelijk voor.

Wat is je lievelingsplek in de gemeente Steenbergen?
Dat is onze gezellige straat de Hoeker in Dinteloord.

Wat wil je de lezer nog meegeven?
Deze bestuursperiode komen er grote infrastructurele projecten tot ontwikkeling en uitvoering. Dit zal gepaard gaan met (tijdelijke) overlast, hoewel geprobeerd wordt dit tot een minimum te beperken. Heb alstublieft geduld, deze projecten zijn bedoeld om uw leefomgeving mooier en praktischer te maken.
Voor de woningbouw is het zaak dat de woningstichtingen en projectontwikkelaars aan boord komen en blijven. Samen met deze partijen moet er gezocht worden naar mogelijkheden om te bouwen naar behoefte.