Moties van 25 januari 2024

Gepubliceerd op: 06 februari 2024 20:02

Moties

De besluitvormende vergadering van 25 januari draaide voor een groot deel om moties. Een motie is een opdracht van de raad aan het college. Raadsleden kunnen, al dan niet gezamenlijk, een motie indienen tijdens de besluitvormende vergadering. Een motie kan overal over gaan, het onderwerp hoeft niet op de agenda van de vergadering te staan. Vervolgens stemt de hele raad, net zoals bij een voorstel vanuit het college. Bij een meerderheid is de motie aangenomen, bij een minderheid wordt de motie verworpen.

 Moties 25 januari 2024

Op 25 januari werden 4 moties ingediend. Drie moties werden vervolgens door de indieners ingetrokken. Dat betekent dat er niet over gestemd wordt en de motie van tafel gehaald wordt. Een reden om dat te doen, zo ook in deze gevallen, is omdat de wethouder met een alternatief komt.

De motie van D66 over het starten van een pilot met kabelgoottegels voor elektrische voertuigen riep een aantal vragen op bij andere raadsleden. Wie is er aansprakelijk als er ongelukken gebeuren? Gaan mensen straks parkeerplaatsen opeisen? Haalt de techniek ons wellicht in als het gaat om elektrisch rijden? Andere gemeenten zijn wel gestart met soortgelijke pilots. Wethouder Remery stelde daarom voor om deze gemeenten te volgen en op basis van hun ervaringen en bevindingen in 2025 met een voorstel over dit onderwerp naar de raad te komen.

De Volkspartij en Progressief Samen dienden allebei een motie in over de verkeersveiligheid in de Wipstraat. Echter gaf wethouder Remery aan dat verbeteringen omtrent verkeersveiligheid ook al onderdeel zijn van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP). De raad zal schriftelijk geïnformeerd worden over de stand van zaken en de planning. Daarom besloten de heer Hobo en de heer Stoeldraijer allebei om hun motie in te trekken.

De motie van D66 om de Vestingloop voor basisschoolleerlingen uit de gemeente Steenbergen gratis te maken werd unaniem aangenomen. Een aangenomen motie betekent niet automatisch dat deze ook daadwerkelijk op deze manier door het college uitgevoerd zal worden. Het college kan een motie gemotiveerd naast zich neerleggen. Wethouder Prent leek echter enthousiast tijdens de vergadering. Wordt vervolgd...