Oordeelvormende vergaderingen 11 en 13 maart

Gepubliceerd op: 07 maart 2024 11:03

Oordeelvormende vergaderingen 11 en 13 maart
In maart staan er twee oordeelvormende vergaderingen op de planning. Tijdens de oordeelvormende vergaderingen vormt de raad een oordeel over de agendapunten waarover op 28 maart een besluit wordt genomen. Op maandagavond worden de onderwerpen mens en maatschappij besproken. Op woensdag komen de onderwerpen Ruimte en Economie aan bod.

Vergadering (terug)kijken
U bent welkom om de oordeelvormende vergaderingen bij te wonen op 11 en 13 maart om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden door de SLOS en zijn (terug) te zien op www.raadsteenbergen.nl.

Inspreken
Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering. Wilt u inspreken, neem dan voor 12:00 op de dag van de vergadering contact op met de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl.

11 maart
Op maandag 11 maart buigt de raad zich over de woonzorgvisie. De ambitie om mensen langer zelfstandig te laten wonen vraagt om voldoende en geschikte woningen, eventueel met thuiszorgmogelijkheden. Behoud van kwaliteit van leven staat hierbij voorop. Met dit document zal de raad kaders stellen voor woon, zorg en welzijnsdoelen voor de periode tot en met 2030. Om tot dit document te komen zijn er gesprekken gevoerd met inwoners tijdens participatiebijeenkomsten. Ook heeft het document ter inzage gelegen, hierop hebben een aantal organisaties een reactie gegeven. Deze reacties zijn meegenomen in het document dat nu aan de raad aangeboden wordt. Deze woonzorgvisie raakt de hele gemeente en is opgesplitst op kernniveau. De Woonzorgvisie is geen einddocument maar een startdocument. Jaarlijks zal er een evaluatie plaatsvinden en daar waar noodzakelijk bijstelling plaatsvinden van het beleid.

13 maart
Op woensdagavond wordt het handboek Vitale Vesting besproken. De gemeente Steenbergen, tanteLouise en Stadlander werken samen om het centrum van de stad gereed te maken voor de toekomst. Grote uitdagingen zoals onder andere de energietransitie, woonopgave, veranderingen in de zorg en klimaatverandering vragen om een integrale aanpak. Samenwerken met verschillende instanties zorgt voor betere afstemming en gebruik maken van verschillende expertisen. Onderdeel van het handboek zijn de resultaten van een enquĂȘteonderzoek onder inwoners, ondernemers en bezoekers. Ook is er een mogelijkheid geweest om reacties op het plan te geven, er zijn geen reacties of zienswijzen ontvangen.