Oordeelvormende vergaderingen 15 en 17 mei 19:30

Gepubliceerd op: 11 mei 2023 09:05

Op 15 en 17 mei staan de volgende oordeelvormende vergaderingen gepland. Tijdens de oordeelvormende vergaderingen vormt de raad een oordeel over de agendapunten waarover op 1 juni een besluit wordt genomen. Op de maandagavond worden onderwerpen besproken binnen het thema Mens en Maatschappij. Op woensdag komen de onderwerpen Ruimte en Economie aan bod.

Inspreken
Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering. Wilt u inspreken, neem dan voor 12:00 op de dag van de vergadering contact op met de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl

Vergadering (terug)kijken
U bent welkom om de oordeelvormende vergaderingen bij te wonen op 15 en 17 mei om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden door de SLOS en zijn (terug) te zien op www.raadsteenbergen.nl.

15 mei
Op 15 mei wordt het voorbereidingskrediet voor de uitvoering van de herinrichting van het gemeentehuis besproken. In het raadsakkoord 'van ambitie naar actie' is besloten om het gemeentehuis een andere inrichting te geven waarbij dienstverlening meer tot zijn recht komt en het gemeentehuis ook een functie krijgt als een centrale plaats voor cultuur. In de begrotingsvergadering van 2021 heeft de raad unaniem een motie aangenomen om de Vraagwijzer naar het gemeentehuis te halen. De wensen uit het raadsakkoord, de motie en andere belangrijke trends zijn opgenomen in een schetsontwerp voor de nieuwe inrichting van het gemeentehuis. Om deze schets verder uit te werken naar een voorlopig ontwerp verzoekt het college om een bedrag van € 250.000,- beschikbaar te stellen.

Het raadsvoorstel over de transitie warmte fase 2 is eigenlijk een onderwerp voor de woensdagavond. In verband met de volle agenda op woensdag heeft de portefeuillehouder de agendacommissie van de gemeenteraad verzocht het agendapunt op de maandagavond te plaatsen. De agendacommissie heeft hiermee ingestemd.
Op 23 november 2021 heeft de gemeenteraad de Transitie Warmte fase I vastgesteld. De verdiepingsslag wordt nu aan de raad voorgelegd, in de vorm van fase II. Het vaststellen van fase II vormt het startpunt in de periode van nu tot het moment dat we overstappen op alternatieven voor aardgas. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we de inzet van fossiele brandstoffen zoals aardgas moeten afbouwen om uiteindelijk in 2050 95% minder Co2 uit te stoten dan in 1990.

17 mei
Tijdens de informatieavond van 8 mei is de raad inhoudelijk bijgepraat over de herinrichting van de Steenbergeweg. In verband met de veiligheid van bewoners en verkeersdeelnemers is het noodzakelijk en gewenst om aanpassingen te doen aan het wegprofiel en dit in te richten voor een 50 km/u weg. Daarnaast wordt ook onder andere gekeken naar parkeeroplossingen, het verbeteren van de fietsstructuur en een reconstructie van de buurtbushalte. De raad wordt gevraagd om de herinrichting van de Steenbergseweg voort te zetten. En hiervoor een bedrag van € 3.752.320 aan investeringskrediet beschikbaar te stellen.

De heer van der Wegen van fractie Stem0167 heeft de agendacommissie verzocht om het onderwerp 'onderzoek verkeersproblematiek Lindenburghlaan /wijk Buiten de Veste Steenbergen' te agenderen voor deze oordeelvormende vergadering. Dit onderzoek is uitgevoerd door Stem0167 middels een schriftelijke enquête. Het doel van bespreking van dit onderwerp is om de kansen en kaders voor een plan van aanpak te bespreken en om te kijken of een structurele aanpak steun heeft van de partijen.