Volkspartij

Naam: Volkspartij

3 zetels

De Volkspartij is in 2013 opgericht door Ger de Neve en Michel Lambers om de belangen van de inwoners van de gemeente Steenbergen beter te kunnen behartigen.

Zoals ook op de website is te lezen staat de Volkspartij ergens voor. De voorzieningen en leefbaarheid van onze kernen moet gestimuleerd worden. Dat betekent ook dat er een fatsoenlijk verkeersplan moet zijn en dat de verkeersveiligheid verbeterd moet worden. Daarom wordt gewerkt aan een GVVP, en zijn onder meer het verkeer bij de Heense Molen en een oversteekplaats op de Fabrieksdijk op de agenda gezet. Er zijn tientallen jaren huizen bijgebouwd in de kernen, maar niemand heeft zich bekommerd om de toegangswegen. Dat moet aangepast worden en vergt een lange termijn investering om ook voor de toekomst voorzien te zijn. Het coalitieakkoord heet niet voor niets "aan de slag". 

De Volkspartij wil meer werkgelegenheid in de gemeente. Daar wordt extreem hard aan gewerkt, maar dat heeft tijd nodig. Vanaf 2020 zal dat zichtbaar gaan worden.